Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Zysk netto Grupy Pracuj spadł w pierwszym kwartale do 52,8 mln zł

Udostępnij
  • W pierwszym kwartale 2023 roku skonsolidowane przychody Grupy Pracuj wyniosły 185,4 mln zł i były o 30,5% wyższe niż w analogicznym okresie 2022 roku. Wzrost ten wynikał głównie z konsolidacji softgarden – przejętego w ubiegłym roku wiodącego gracza na rynku HR Tech w Niemczech, oferującego usługi w modelu SaaS.
  • Na polskim rynku Grupa zanotowała spadek liczby projektów rekrutacyjnych w serwisie Pracuj.pl w porównaniu z rekordowym pierwszym kwartałem 2022 roku. W znacznej mierze został on skompensowany wzrostem średnich cen. Systematycznie rośnie również liczba klientów korzystających z systemu eRecruiter do zarządzania rekrutacjami.
  • W Ukrainie Grupa Pracuj odbudowała rentowność operacyjną przy niewielkim spadku przychodów, pomimo trudnych warunków prowadzenia działalności.
  • Skorygowana EBITDA w pierwszym kwartale tego roku sięgnęła 83,9 mln zł, co oznacza wzrost o 5,1% r/r. Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 52,8 mln zł i był na zbliżonym poziomie jak przed rokiem (-4,1% r/r).

– Pierwszy kwartał 2023 roku zakończyliśmy solidnymi wynikami operacyjnymi i finansowymi, pomimo spowolnienia w polskiej i europejskiej gospodarce. Konsekwentnie dążymy do realizacji założonych celów – budujemy wartość dla klientów i użytkowników poprzez innowacje w serwisach rekrutacyjnych oraz w systemach do zarządzania rekrutacjami – komentuje Przemysław Gacek, prezes GPP (GRUPRACUJ) – Przychody z obszaru HR Tech SaaS stanowią już blisko 1/4 przychodów całej Grupy i zakładamy, że ich udział będzie systematycznie rósł w kolejnych latach. Mocny wzrost przychodów abonamentowych oraz stabilnie rosnąca liczba klientów softgarden oraz eRecruiter są potwierdzeniem zmian zachodzących na europejskich rynkach, gdzie coraz więcej przedsiębiorstw stawia na rozwiązania stale usprawniające działanie organizacji – dodaje.

Stabilne wyniki w Polsce pomimo spowolnienia gospodarczego

Liczba sprzedanych projektów rekrutacyjnych w serwisie Pracuj.pl w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła blisko 133 tys. i była niespełna 13% niższa niż w rekordowym pierwszym kwartale 2022 roku, a zarazem o ponad 15% wyższa niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Średnia cena sprzedanych projektów rekrutacyjnych wzrosła r/r do 853 PLN, w znacznej części kompensując umiarkowany spadek wolumenu rok do roku.

Jednocześnie, systematycznie rośnie liczba aktywnych klientów korzystających z systemu eRecruiter wspierającego rekrutację, oferowanego w modelu abonamentowym (SaaS). Na koniec marca 2023 roku sięgnęła ona niemal 1850 firm i była o ponad 11% wyższa niż rok wcześniej.

Łączne przychody Grupy Pracuj z polskiego rynku w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosły 129,6 mln zł wobec 131,6 mln zł przed rokiem (-1,5% r/r).

– Z początkiem tego roku w serwisie Pracuj.pl wdrożyliśmy nową ofertę produktową. Nowe dodatki, narzędzia i rozwiązania w oparciu o AI, oferowane we wszystkich kanałach sprzedaży wspierają zarówno pracę rekruterów, jak i ułatwiają zmianę pracy naszym użytkownikom – podsumowuje Rafał Nachyna, dyrektor operacyjny Grupy Pracuj. – Nową rozbudowaną oraz intuicyjną stronę internetową uruchomił również eRecruiter. Dodatkowo wprowadził on do swojej oferty Kreator Stron Karier PRO, który umożliwia tworzenie profesjonalnych i w pełni spersonalizowanych stron karier, stanowiąc nowy kanał dotarcia do kandydatów. Wdrażając tę usługę, skorzystaliśmy między innymi z know-how i sprawdzonych rozwiązań wypracowanych przez softgarden – dodaje Rafał Nachyna.

Niemiecki softgarden ma już ponad 1500 klientów

Przychody Grupy Pracuj z rynku niemieckiego w pierwszym kwartale 2023 roku sięgnęły 46,1 mln zł i odpowiadały za 24,9% całkowitych przychodów. Począwszy od trzeciego kwartału 2022 roku Grupa Pracuj konsoliduje wyniki softgarden, dostawcy narzędzi wspierających nowoczesną rekrutację online, tzw. Talent Acquisition Suite, oferowanych w modelu SaaS. Klienci softgarden mogą ponadto korzystać z tzw. multipostingu, czyli usługi zautomatyzowanej publikacji ofert pracy w wielu serwisach online. Z usług softgarden oferowanych w modelu abonamentowym korzysta już ponad 1500 pracodawców.

Segment Ukraina z dodatnią rentownością

Przychody Grupy Pracuj z rynku ukraińskiego za pierwsze trzy miesiące 2023 roku wyniosły z kolei 9,7 mln zł i były o 8,1% niższe niż w analogicznym okresie 2022 roku. Łączna liczba projektów rekrutacyjnych w ukraińskim serwisie Robota.ua w omawianym okresie wyniosła 175,1 tys. (-15,3% r/r), z czego 102,8 tys. stanowiły płatne projekty rekrutacyjne (-7,3% r/r).

– Rezultaty naszej działalności na rynku ukraińskim odbieramy pozytywnie, biorąc pod uwagę bardzo trudne warunki trwającego konfliktu zbrojnego wywołanego agresją Rosji na Ukrainę. Mimo to ukraińscy przedsiębiorcy wykazują aktywność rekrutacyjną, którą wspieramy, zaś serwis Robota.ua z kwartału na kwartał sukcesywnie zwiększa przychody oraz zdołał odbudować dodatnią rentowność operacyjną – informuje Przemysław Gacek.

Marża skorygowana EBITDA na poziomie 45%

Wypracowana przez Grupę Pracuj skorygowana EBITDA w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła 83,9 mln zł, co oznacza wzrost o 5,1% r/r. Zgodnie z przewidywaniami, konsolidacja softgarden obniża w krótkim i średnim terminie poziom skonsolidowanej marży EBITDA, co wynika przede wszystkim z dynamicznego rozwoju niemieckiej spółki. W pierwszym kwartale 2023 roku marża skorygowana EBITDA wyniosła 45,3% wobec 50,2% w całym 2022 roku.

Skonsolidowany zysk netto wypracowany przez Grupę Pracuj w pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł 52,8 mln zł w porównaniu z 55,0 mln zł w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku. Niewielki spadek rok do roku wynikał m.in. z wyższych kosztów finansowych związanych z obsługą kredytu na sfinansowanie akwizycji softgarden.

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Pracuj

(mln zł)

1 kw. 2023

1 kw. 2022

Zmiana

Przychody z umów z klientami

185,4

142,1

30,5%

Skorygowana EBITDA

83,9

79,9

5,1%

Marża skorygowana EBITDA

45,3%

56,2%

(10,9 pp)

Zysk netto

52,8

55,0

(4,1%)

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus