Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Ferro zamyka pierwszy kwartał z 17,5 mln zł zysku netto

Udostępnij
  • przychody Grupy w 1Q 2023 na poziomie 207,4 mln zł (wobec 255,7 mln zł w rekordowym 1Q 2022), EBITDA 28,9 mln zł (wobec 36,1 mln zł), zysk netto w wysokości 17,5 mln zł (wobec 21,4 mln zł przed rokiem)
  • utrzymana rentowność biznesu pomimo zmiennego otoczenia i presji inflacyjnej na koszty
  • solidne wyniki wobec wysokiej bazy rekordowego 1Q 2022 i wymagającej sytuacji, szczególnie na rynku polskim
  • postępująca dywersyfikacja geograficzna – 60% udział sprzedaży zagranicznej w przychodach Grupy
  • utrzymywana dyscyplina kosztowa pomimo otoczenia inflacyjnego i realizowanych projektów inwestycyjnych, skoncentrowanych na reorganizacji sprzedaży zagranicznej Grupy – uruchomienie centrum logistycznego w Rumunii w maju br. i sukcesywne wdrażanie systemu ERP w spółkach z Grupy
  • rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2022 w łącznej wysokości 31,9 mln zł, tj. 1,5 zł na akcję

Grupa FRO (FERRO), wiodący producent i dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz źródeł ciepła w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, osiągnęła w 1Q 2023 r. 207,4 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 255,7 mln zł przychodów rok wcześniej, w rekordowym 1Q 2022. EBITDA w 1Q 2023 wyniosła 28,9 mln zł i była na porównywalnym poziomie r/r (36,1 mln zł w 1Q 2022), a zysk netto 17,5 mln zł (21,4 mln zł przed rokiem).

W wynikach 1Q 2023 roku widoczny jest efekt zmiany nastrojów konsumenckich, spowolnienia w sektorze budowlano-montażowym i ograniczenia siły nabywczej - przede wszystkim na rynku polskim, ale również innych rynkach regionu CEE – a także wstrzymywania decyzji zakupowych w segmencie źródeł ciepła, spowodowany niejasną polityką odnośnie do przyszłości zastosowania gazu. Jednocześnie, pomimo funkcjonowania w niestabilnym otoczeniu i w środowisku inflacyjnym Grupa utrzymuje dyscyplinę kosztową, a co za tym idzie – wysoką rentowność, kontynuując przy tym strategiczne inwestycje w obszar logistyki i IT.

- Wyniki pierwszego kwartału 2023 są zgodne z naszymi przewidywaniami – analizując je trzeba mieć dodatkowo na uwadze bardzo wysoką bazę porównawczą, jaką był rekordowy 1Q i mocny 2Q 2022. Rezultaty 1Q 2023 odzwierciedlają także trendy, z jakimi mamy do czynienia i o których mówimy mniej więcej począwszy od drugiego półrocza ubiegłego roku. Z jednej strony mamy tu na myśli wyższe koszty prowadzenia działalności biznesowej ogółem i wyższe koszty finansowania, a z drugiej – widoczny wpływ sytuacji makroekonomicznej w regionie na nastroje konsumenckie i poziom dochodu rozporządzalnego. Popyt powiązany jest także z poziomem dojrzałości rynków. Na naszych „południowych” rynkach, mających dotychczas charakter rynków wzrostowych, nastroje konsumenckie są lepsze, natomiast na dojrzałych rynkach, m.in. w Polsce, mamy do czynienia z wyraźnym schłodzeniem koniunktury. Dlatego też strategicznie od dłuższego czasu stawiamy na dywersyfikację. W dotychczas najbardziej stabilnym segmencie armatury instalacyjnej dostrzegamy efekt hamowania produkcji budowlano-montażowej. Armatura sanitarna mocniej odczuwa z kolei wpływ nastrojów konsumenckich. Natomiast segment źródeł ciepła w dalszym ciągu odczuwa negatywne skutki niejasności i chaosu informacyjnego, dotyczącego polityki energetycznej w państwach należących do UE, co powoduje odraczanie decyzji zakupowych konsumentów. Liczymy na to, że w dłuższej perspektywie na rynku krajowym pozytywnie mogą zadziałać w tym segmencie programy wsparcia termomodernizacji. Spore nadzieje wiążemy także z wyjściem z ofertą źródeł ciepła na rynki zagraniczne, na których gaz jeszcze przez wiele lat będzie powszechnie stosowany. Analizując rynek, ostrożnie podchodzimy do oceny sytuacji – spodziewamy się, że wyżej wymienione czynniki zewnętrzne będą oddziaływać na wyniki Grupy przynajmniej w kolejnych kilku miesiącach, w sposób zróżnicowany w zależności od geografii i segmentu operacyjnego. Będąc nowoczesną i elastyczną organizacją, jednocześnie stale dostosowujemy i optymalizujemy procesy wewnętrzne, antycypując zmiany na rynku. Dzięki temu utrzymujemy satysfakcjonujący poziom marż, co przy bezpiecznej i stabilnej sytuacji finansowej pozwala nam dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Rekomendacja zarządu przewiduje przeznaczenie na dywidendę z zysku za rok 2022 kwotę 31,9 mln zł, co oznacza wypłatę 1,5 zł na akcję.

W realizacji celów strategicznych w perspektywie średnio- i długoterminowej, bo tak patrzymy na ten biznes, pomogą nam prowadzone inwestycje w obszarze logistyki i IT. Sukcesywnie i zgodnie z planem wdrażamy w Grupie system ERP, a przed dwoma tygodniami uruchomiliśmy w Rumunii centrum logistyczne, będące istotnym elementem reorganizacji funkcjonowania sprzedaży zagranicznej Grupy. Reorganizacja ta służy dalszemu budowaniu pozycji na rynkach SEE (Europy Południowo-Wschodniej), zwiększeniu elastyczności działania oraz skróceniu czasu obsługi zamówień i serwisu na tych rynkach. To jeden z głównych filarów ekspansji Grupy na tym perspektywicznym z naszego puntu widzenia obszarze geograficznym. To również baza do wspomnianego wyjścia na rynki zagraniczne z ofertą segmentu źródeł ciepła. W ten sposób, zgodnie z celami strategicznymi, budujemy solidne fundamenty pod dalszy długoterminowy wzrost Grupy - mówi Wojciech Gątkiewicz, CEO, Prezes Zarządu FERRO.

W 1Q 2023 roku wartość sprzedaży zagranicznej Grupy przekroczyła 124 mln zł (-9% w ujęciu r/r) i osiągnęła 60% udział w przychodach Grupy. Przychody na rynku polskim wyniosły w omawianym okresie 48,8 mln zł (-30% r/r). Sprzedaż Grupy w segmencie armatury sanitarnej wyniosła w 1Q 2023 roku 98,8 mln zł (wobec 117,7 mln zł rok wcześniej), w segmencie armatury instalacyjnej 70,3 mln zł (wobec 79,1 mln zł), a w źródłach ciepła 34,6 mln zł (wobec 54,1 mln zł w 1Q 2022).

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus