Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Zysk netto Woodpecker.co wzrósł w 2022 r. do 5 130 tys. zł

Udostępnij

Rok 2022 był najlepszy w historii WPR (WOODPCKR). Konsekwentna realizacja strategii pozwoliła spółce osiągnąć rekordowe wyniki. Przychody netto wyniosły 23 206 tys. zł, co było wynikiem lepszym o 61,46% w stosunku do roku poprzedniego. Zysk netto wzrósł o 87,59% w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 5 130 tys. zł. Marża EBITDA wyniosła 29%, co oznacza wzrost o ponad 3 punkty procentowe w skali roku. Tym samym spółka zrealizowała cele finansowe postawione w memorandum informacyjnym.

MRR – 0,5 mln USD po raz pierwszy

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami spółka w listopadzie 2022 osiągnęła przychody MRR (Monthly Recurring Revenue) powyżej 500 tys. USD. Był to kolejny kamień milowy w jej rozwoju.

– Stabilny, a jednocześnie szybki rozwój firmy zawdzięczamy naszym fantastycznym klientom – młodym, dynamicznym podmiotom, które chętnie korzystają z rozwiązań SaaS. Wierzymy, że dobrze rozumiemy ich potrzeby między innymi, dlaczego, że sami jesteśmy taką firmą – mówi Mateusz Tarczyński, prezes Woodpecker.co.

*Przychody MRR (Monthly Recurring Revenue), bez uwzględnienia rozliczenia przychodów w czasie.

Rekordowy rok pod względem liczby nowych klientów

Istotnym czynnikiem wpływającym na dynamiczny wzrost przychodów spółki była rekordowa ilość nowych płacących użytkowników pozyskanych w 2022 roku. W rezultacie w sierpniu Woodpecker mógł po raz pierwszy w historii pochwalić się przekroczeniem liczby 4 tysięcy klientów.

– W zeszłym roku z sukcesem łączyliśmy działania skoncentrowane na powiększaniu bazy klientów z inicjatywami mającymi na celu zwiększenie zaangażowania produktowego. Wykorzystujemy efektywne strategie marketingowe i technologie personalizacji, aby przyciągnąć nowych klientów, jednocześnie zwiększając zaangażowanie obecnych użytkowników poprzez zwiększanie wartości i tworzenie dalszej zachęty do korzystania z naszych produktów – dodaje Mateusz Tarczyński.

Rekordowa ilość nowych klientów znalazła odbicie w strukturze przychodów. Udział wpływów z podstawowego abonamentu Basic, który jest zwykle wybierany przez klientów na początku współpracy wzrósł z 9% w 2021 roku do ponad 12,5% w 2022 roku. Wpływy z abonamentów z planu Agency – najdroższej i najbardziej rozbudowanej wersji aplikacji – w 2022 roku stanowiły 35,38% przychodów, podczas gdy w 2021 roku było to 30,67%. Warto podkreślić, że liczba klientów korzystających z planu Agency wzrosła w całym roku o 60%.

ABONAMENT 2022 2021 RÓŻNICA
Basic 12,52% 8,94% 40,04%
Advanced 52,1% 60,39% -13,73%
Agency 35,38% 30,67% 15,36%

Nowe i ambitne wyzwania na 2023

Spółka na 2023 rok postawiła sobie ambitne cele ukierunkowane na przekształcenie jej w firmę wieloproduktową. Pierwsze kroki w tym kierunku zostały podjęte już pod koniec 2022 roku, kiedy to poczynione zostały inwestycje na rzecz wzmocnienia składu zespołów odpowiedzialnych za rozwój dotychczasowych oraz nowych linii produktowych.

– Nasza wizja zakłada, że Woodpecker tworzyć będzie wartość dla użytkownika na każdym etapie procesu sprzedaży. Z tego powodu planujemy jeszcze w tym roku zaoferować klientom usługę Prospects i Scale, które przyczynią się do dalszej automatyzacji procesów sprzedażowych – zakończył Tarczyński.

Wśród nowych, wprowadzonych w 2022 produktów znajduje się m.in. narzędzie Sales Assistant, które wspiera komunikację użytkownika z klientami, centralizując zadania w jednym miejscu. Do końca 2023 roku zaplanowano uruchomienie dwóch kolejnych produktów: Woodpecker Scale oraz Woodpecker Prospects.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus