Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Cavatina Holding wyemituje obligacje

Udostępnij

CAV (CAVATINA) kontynuuje realizację programu emisji obligacji – w dniach 5-18 września prowadzone będą zapisy na 3,5 letnich obligacje serii P2023C o wartości do 50 mln zł. Oprocentowanie obligacji zostanie ustalone w oparciu o WIBOR 6M powiększony o marżę 6 proc. Funkcję firmy inwestycyjnej pełni po raz kolejny Michael/Ström Dom Maklerski.

"Cavatina Holding realizuje miastotwórcze, nowoczesne inwestycyjne przyciągające najemców z różnych branż. Kontynuujemy prace na naszych projektach w kluczowych miastach regionalnych jednocześnie pracując nad kolejnymi, również w obszarze mieszkań na sprzedaż. Dalej dywersyfikujemy też źródła pozyskania finansowania. Po bardzo dobrze przyjętej przez rynek serii obligacji w euro, tym razem uruchamiamy ponownie emisję obligacji w rodzimej walucie"  - mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.

Cavatina Holding S.A. zdecydowała o emisji do 50 000 obligacji serii P2023C o nominalnej wartości 1 000 zł i oprocentowaniu bazującym na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6%. Biorąc pod uwagę WIBOR 6M z 1 września 2023 r., który wyniósł 6,47% łączne oprocentowanie powiększone o marżę 6% wyniosłoby 12,47%. Zapisy będą przyjmowane w dniach 5-18 września 2023 r. na stronie oferującego, którym ponownie jest Michael/Ström Dom Maklerski, a także w domach maklerskich wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego: Noble Securities i Dom Maklerski BDM. Dzień Emisji obligacji przewidywany jest na 26 września 2023 r. Termin wykupu 3,5 letnich papierów zabezpieczonych poręczeniem Cavatina sp. z o.o. przypada na 26 marca 2027 r.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonej emisji zawarte są w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji zamieszczonych na stronie www.capatina.pl/ir.

Emisja prowadzona jest na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 29 marca 2023 r. pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji w ramach programu emisji obligacji ustanowionego w lutym 2023 r.

Cavatina Holding S.A. to notowany na GPW, jeden z największych polskich deweloperów biurowych. Spółka kontynuuje proces dywersyfikacji źródeł finansowania, mający na celu wsparcie realizacji rozbudowy portfolio Grupy na wybranych rynkach regionalnych. Do tej pory Grupa ukończyła budowę obiektów, które dostarczyły na rynek już ponad 300 tys. mkw. GLA, a w budowie aktualnie są inwestycje o łącznej powierzchni przeszło 136 tys. mkw. GLA. W zeszłym roku Grupa sfinalizowała transakcję sprzedaży portfolio trzech budynków Carbon Tower, Ocean Office Park A i Tischnera Office za ponad 139 mln euro do podmiotów związanych z amerykańskim funduszem Lone Star Funds. Aktualnie Grupa realizuje projekty, które dostarczą na rynek biurowy ponad 130 tys. mkw. GLA (Gross Leasible Area). Poza ustanowionym w lutym br. programem emisji obligacji do kwoty 150 mln zł, Grupa może kontynuować działania także w ramach bezprospektowego programu emisji obligacji do kwoty 200 mln zł, które mogą być oferowane wybranym inwestorom kwalifikowanym.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus