Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

BM Banku Millennium: Voxel – konferencja z zarządem po wynikach za 2Q23

Udostępnij

VOX (VOXEL) podał za 2Q23 wyniki znacznie lepsze w ujęciu r/r, co jest w największym stopniu efektem podwyższenia wycen świadczeń, które miało miejsce 1 lipca 2022r. Podniesiono wtedy wyceny badań refundowanych o około 30%. Jednocześnie o 16,3% r/r wzrosła liczba przeprowadzonych badań. W efekcie przychody z badań w grupie wyniosły w 2Q23 73 mln PLN, czyli o 43,7% więcej r/r. Spore znaczenie miał też fakt, że analogiczny kwartał roku ubiegłego był okresem przejściowy, kiedy to zakończono świadczenia związane z epidemią covid-19 i powracała koncentracja na podstawowym biznesie, czyli badaniach obrazowych. Poniesiono wtedy też dodatkowe koszty związane z likwidacją laboratoriów covidowych. Zaraportowane wyniki są jednak dobre również w porównaniu do odnotowanych w ostatnich trzech kwartałach, zwłaszcza jeżeli uwzględni się, że 4Q jest sezonowo najlepszym okresem, a w 1Q23 dodatkowo wynik został poprawiony przez +1,7 mln PLN rozliczenia nadwykonań badań SPECT za 2022r. EBIT grupy wyniósł 24,7 mln PLN, wobec 8,2 mln PLN w 2Q22 i 18,9 mln PLN w 1Q23.

Odnośnie drugiej połowy roku duże znaczenie ma kolejna podwyżka wyceny świadczeń, wprowadzona od 1 lipca b.r. Wycenę badań TK i MR podniesiono o 4,5%, PET o 10,3%, a SPECT w zależności od typu od 4% do 10,3%. Spółka spodziewa się z tego powodu zdecydowanej poprawy rentowności.

Najważniejsze pozostałe informacje podane podczas konferencji:

  • W trakcie 2Q23 odbyły się dwa postępowania konkursowe NFZ (w woj. podkarpackim i małopolskim). Na Podkarpaciu wszystkie typy badań w zakresie wszystkich umów odnowiono na 10 lat plus zawarto nową umowę na badania MR w Sędziszowie. W Małopolsce konkursy dotyczyły jedynie badań PET i SPECT, a w ich efekcie przedłużono dotychczasowe 2 umowy na 5 lat.
  • Trwają postępowania konkursowe w woj. śląskim na badania PET i SPECT, a wyniki mają być we wrześniu.
  • Pozostałe oddziały NFZ podjęły decyzje o przedłużeniu umów. Natomiast jeszcze do przedłużenia na koniec 2023r. pozostały 2 umowy w woj. kujawsko-pomorskim.
  • Szpital Vito-Med podlega ciągłej restrukturyzacji. Przychody za 2Q23 wyniosły 9,5 mln PLN vs 5,8 mln PLN przed rokiem, natomiast strata operacyjne zmniejszyła się do -1,3 mln PLN, z -3,2 mln PLN w 2Q22.
  • W 2Q23 73% przychodów pochodziło z badań refundowanych (wzrost o 4 p.p. r/r).
  • W ramach grupy słabszy wynik wypracowała spółka Rezonans Powiśle, co zarząd tłumaczy nieposiadaniem jeszcze umowy z NFZ przez nową pracownię w Tarnowie. Brak kontraktu oznacza niższe wolumeny, a przez to niski stopień wykorzystania urządzenia i w efekcie ujemny wynik finansowy pracowni.
  • W 2H23 zaplanowano więcej procesów inwestycyjnych. Powstają nowe pracownie w Będzinie i Jeleniej Górze. Na wstępnym etapie są inwestycje w Bydgoszczy, Łodzi i Poznaniu. Dodatkowo wymieniany jest sprzęt w pracowniach w Poznaniu i Warszawie.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus