Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

KI Chemistry zaprasza do sprzedaży akcji Ciech

Udostępnij

KI Chemistry ogłosił zaproszenie do sprzedaży akcji CIE (CIECH). Zaproszenie dotyczy 11 752 018 akcji spółki, a proponowana cena to 54,25 zł za papier.

"Nabywający zamierza, po rozliczeniu transakcji zawartych w związku z Zaproszeniem, osiągnąć udział 100% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki" - podano w treści zaproszenia

Na dzień ogłoszenia zaproszenia KI Chemistry posiada 40 947 891 akcji Ciech, reprezentujących około 77,7% kapitału zakładowego spółki. 

Harmonogram zaproszenia:

Data ogłoszenia Zaproszenia: 13 września 2023 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 18 września 2023 r.
Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 25 września 2023 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji i nabycia Akcji 28 września 2023 r.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus