Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Nowa emisja akcji w Answear.com

Jacek Dziaduś, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Answear.com
Jacek Dziaduś, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Answear.com
Udostępnij

Answear.com zamierza przeprowadzić emisję nie więcej niż 1 mln nowych akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z treścią ogłoszonych dziś projektów uchwał, po uzyskaniu akceptacji Walnego Zgromadzenia Spółki, akcje zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej wyłączonej z obowiązku publikacji prospektu. Cena emisyjna zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój marki PRM.

 

Akwizycja PRM i Sneakerstudio przeprowadzona na przełomie pierwszego i drugiego kwartału br. znacząco wzmocniła pozycję Answear.com, jako jednego z wiodących podmiotów branży fashion e‑commerce działającego na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo Spółka otworzyła się na nowy, niezwykle atrakcyjny segment premium sneakers & streetwear, dzięki czemu dociera do nowej grupy klientów, w szczególności reprezentantów pokolenia Z i Alfa.

- Mocno wierzymy w rozwój marki PRM oraz potencjał segmentu premium sneakers & streetwear, który jest dla nas atrakcyjny przede wszystkim z powodu możliwości generowania wysokich marż, wynikających z wysokiej średniej wartości zamówienia, a także silnego popytu ze strony klientów mimo wymagającej sytuacji gospodarczej. PRM traktujemy jako komplementarną markę Answear.com i liczymy na wzajemne wykorzystanie mocnych stron, łącząc jej unikalną ofertę, sprawność operacyjną i zaplecze technologiczno-logistyczne w Answear.com – komentuje Krzysztof Bajołek, Prezes Zarządu Answear.com.

Answear.com planuje przeprowadzić emisję nie więcej niż 1 mln nowych akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z propozycją Zarządu Spółki, akcjonariuszom ANR (ANSWEAR) będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa, uprawniające do objęcia akcji w ofercie przed innymi inwestorami, w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym, na poziomie z dnia określonego w uchwale. Po uzyskaniu akceptacji przez Walne Zgromadzenie Spółki, akcje zostaną zaoferowane wybranym przez Zarząd Spółki inwestorom w drodze oferty publicznej wyłączonej z obowiązku publikacji prospektu.

Pozyskane środki Spółka zamierza przeznaczyć na rozwój marki PRM, w tym na powiększenie oferty produktowej, otwarcie i rozwój działalności na nowych rynkach, a także wydatki marketingowe związane z pozyskaniem nowych klientów oraz rebrandingiem. Treść uchwał w sprawie emisji będzie poddana głosowaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 października br.

- Mamy konkretny plan rozwoju marki PRM, który chcielibyśmy jak najszybciej zrealizować, z tego względu zdecydowaliśmy się na emisję do wybranych inwestorów bez konieczności sporządzania prospektu. Taka struktura oferty umożliwi nam pozyskanie kapitału w stosunkowo krótkim terminie – dodaje Jacek Dziaduś, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Answear.com.

Doświadczenie Answear.com zebrane z 11 rynków, powinno znacznie ułatwić i przyśpieszyć proces umiędzynarodowienia marki PRM. Do końca roku Spółka zamierza uruchomić sprzedaż na pozostałych zagranicznych rynkach oraz na marketplace’ach modowych. W kolejnych latach planowana jest ekspansja na nowe rynki, a także uruchomienie salonów sprzedaży w największych stolicach w regionie CEE.

W ramach proponowanych projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka zamierza przyjąć nowy program motywacyjny dla członków Zarządu, kluczowych menadżerów oraz pracowników i współpracowników Answear.com. Program będzie realizowany poprzez emisję nowych akcji w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, którego uchwalenie zostało objęte porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki. W związku z realizacją programu motywacyjnego Spółka będzie mogła zaoferować uprawnionym osobom do 160.000 nowych akcji po dniu 1 lipca 2025 r., przy czym liczba nowych akcji, która zostanie zaoferowana zależy od wartości EBITDA za 2023 r. Answear.com będzie uprawniony do zaoferowania maksymalnej liczby nowych akcji w ramach ESOP w przypadku osiągnięcia przez Spółkę co najmniej 80 mln zł wyniku EBITDA za 2023 r. Celem programu motywacyjnego ma być zapewnienie wzrostu i długoterminowej budowy wartości Answear.com S.A. Szczegółowe warunki programu motywacyjnego zostaną ustalone przez Radę Nadzorczą Spółki.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus