Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Szacunkowe skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe Boombit za I półrocze 2023 r.

Udostępnij

Zarząd BBT (BOOMBIT) opublikował szacunkowe wybrane skonsolidowane oraz jednostkowe wyniki finansowe za I półrocze 2023 r.

Wstępne podstawowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2023 r. (w nawiasie dane za I półrocze 2022 r.):

- przychody ze sprzedaży: 128 199 tys zł (148 068 tys zł)

- wynik brutto ze sprzedaży: 11 889 tys zł 

- EBITDA: 5 630 tys. zł. 

- wynik netto: 7 079 tys. zł. (4 230 tys. zł)

Wstępne podstawowe jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2023 r.:

- przychody ze sprzedaży: 87 772 tys. zł.

- wynik brutto ze sprzedaży: 15 179 tys. zł.

- EBITDA: 10 174 tys. zł.

- wynik netto: 11 952 tys. zł.

 Publikacja przedmiotowego raportu nastąpi w dniu 25 września 2023 roku.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus