JRH (JRHOLDING) podpisał umowę z Wisłą Kraków na doradztwo w zakresie pozyskania finansowania, podała spółka.

"Zgodnie z zawartą umową, JR Holding S.A. będzie świadczyła usługi doradcze na rzecz spółki Wisła Kraków S.A. w zakresie w pozyskania dokapitalizowania, którego celem jest zapewnienie dalszego rozwoju tego podmiotu poprzez poprawienie płynności finansowej oraz realizację założeń strategii rozwoju w obszarze prowadzonej działalności gospodarczej. Emitent będzie prowadził działania związane ze znalezieniem podmiotów finansujących, rekomendacją warunków potencjalnej transakcji oraz będzie brał udział w negocjacjach" - czytamy w komunikacie.

Realizacja usług doradczych na rzecz spółki Wisła Kraków pozwoli JR Holding na zacieśnianie współpracy z klubem oraz jeszcze lepszą promocję marki, podkreślono w materiale.

"Pozyskane zlecenie na świadczenie usług doradczych na rzecz spółki Wisła Kraków pozwoli nam wykorzystać nasze know-how oraz posiadane zasoby. Współpraca z tak rozpoznawalną marką, jaką jest Wisła Kraków, to dla nas olbrzymie wyzwanie, ale jestem przekonany, że będziemy w stanie mu sprostać" - skomentował prezes January Ciszewski, cytowany w komunikacie.

JR Holding podkreśla, że aktywnie wspiera klub Wisła Kraków i jest sponsorem jego Akademii Piłkarskiej, wspierając finansowo młodych zawodników. Wypełnia w ten sposób założenia swojej strategii w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

JR Holding jest notowany na rynku NewConnect od listopada 2012 r.