Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Główni wierzyciele Miraculum deklarują chęć konwersji zobowiązań na akcje nowej emisji

Udostępnij

Zarząd MIR (MIRACULUM) poinformował o otrzymaniu od trzech akcjonariuszy (Marek Kamola, Piotr Skowron, Jan Załubski), będących jednocześnie największymi wierzycielami spółki, deklaracji w sprawie objęcia akcji spółki.

Akcjonariusze wyrazili gotowość objęcia co najmniej 5 milionów, ale nie więcej niż 6 milionów akcji po cenie emisyjnej 1.80 zł za każdą akcję (9-10,8 mln zł). W zdecydowanej większości akcje zostaną pokryte w wyniku konwersji zadłużenia spółki wobec wyżej wymienionych akcjonariuszy z tytułu udzielonych umów pożyczki. Każdy z wyżej wymienionych akcjonariuszy zadeklarował objęcie akcji za kwotę powyżej 100 tys. euro. Konwersja zadłużenia na akcje pozwoli na zmniejszenie zadłużenia Spółki o co najmniej 9 milionów złotych. Pozostałe akcje zostaną pokryte wkładem gotówkowym.

W najbliższym czasie spółka planuje zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z porządkiem obrad obejmującym podjęcie stosownych uchwał.  

Dodatkowo Marek Kamola zadeklarował zawarcie nowej umowy pożyczki na pozostałą kwotę zadłużenia z terminem spłaty do końca 2027 r., z oprocentowaniem WIBOR 1M + 1 pp wypłacanym na koniec każdego miesiąca. W przypadku terminowej wypłaty odsetek Marek Kamola zadeklarował comiesięczną redukcję oprocentowania pożyczki o 1/3.

Realizacja wyżej wymienionych scenariuszy znacznie obniży koszty finansowe Spółki, co pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe już w roku 2024 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus