Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

KGL będzie nadal dostarczał opakowania dla Mondelz Europe

Udostępnij

KGL zawarł umowę z Mondelz Europe GmbH dotyczącą kontynuacji dostaw opakowań. Umowa obowiązywać będzie do końca 2026 r. z intencją jej dalszego przedłużania. Zarząd KGL szacuje, że w wyniku realizacji zamówień, łączne przychody z tego tytułu przekroczą 60 mln zł rocznie.

"Zawarta Umowa ma charakter porozumienia ramowego i określa zasady kontynuacji współpracy między Emitentem a Mondelz w zakresie dostaw opakowań do zakładów produkcyjnych Mondelz zlokalizowanych na terenie Polski, Litwy i Czech. Emitent jest wieloletnim dostawcą opakowań dla Mondelz (...)" - podano w komunikacie

Dodano, że w ramach zawartej umowy ramowej postanowiono, że dotychczasowa współpraca może zostać rozszerzona o dostawy nowych rodzajów opakowań dla innych zakładów Mondelz zlokalizowanych w Europie.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus