Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Nowa umowa dystrybucyjna Medicalgorithmics

Udostępnij

MDG (MEDICALG), medtech wchodzący w skład indeksu sWIG80, podpisał umowę o dystrybucji oprogramowania z fińską firmą Bittium Biosignals Ltd, będącą częścią notowanej na NASDAQ Helsinki grupy Bittium Corporation. Nowy partner spółki to globalny dostawca rozwiązań w zakresie technologii medycznych, w tym urządzeń do diagnozy arytmii serca. Umowa to efekt porozumienia z października 2023 r. w sprawie integracji i realizacji programu pilotażowego, który potwierdził efektywność działania oprogramowania polskiej firmy z urządzeniami nowego partnera oraz możliwość osiągnięcia istotnych korzyści ze współpracy.

Zgodnie z umową, Bittium stanie się niewyłączonym dystrybutorem na globalnym rynku oprogramowania  Medicalgorithmics do diagnozy chorób serca. Fiński partner będzie dystrybuował bazujące na sztucznej inteligencji (AI) rozwiązanie polskiego medtechu za pośrednictwem własnych kanałów sprzedaży. Oprogramowanie Medicalgorithmics, które może być integrowane z urządzeniami kardiologicznymi Bittium i jest dostępne w modelu chmurowym, będzie służyło do analizy i raportowania sesji diagnostycznych EKG w celu wykrywania arytmii serca. Rozliczenie współpracy będzie prowadzone w modelu „revenue share”, czyli będzie zależne od przychodów osiągniętych przez partnera z przeprowadzonych badań i analiz EKG przy wykorzystaniu systemu polskiej firmy.

Bittium prowadzi globalną sprzedaż na wszystkich kontynentach: w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz Australii, Azji i Afryce. Ma własne portfolio urządzeń i rozwiązań technologicznych, w tym służących m.in. do zdalnego monitorowania pracy serca oraz rehabilitacji kardiologicznej. W 2023 roku fińska grupa miał 75,2 mln EUR przychodów.

- Przeprowadzona przed podpisaniem umowy integracja i walidacja naszego oprogramowania przez partnera wykazała zwiększoną wydajności procesu analizy sygnałów EKG, w szczególności w obszarze optymalizacji czasu pracy techników EKG i usprawnienia procesu generowania raportów. Stworzone przez nas rozwiązania jest efektywne i łatwo skalowane, dzięki czemu idealnie wpasowuje się w potrzeby dużych dostawców usług diagnostycznych. Liczymy, że dzięki globalnemu portfolio klientów, Bittium stanie się jednym z naszych najważniejszych partnerów biznesowych – mówi Jarosław Jerzakowski, członek zarządu ds. operacji (COO) w Medicalgorithmics.

- Nieustanne ulepszanie produktów oraz rozwój ich funkcji jest dla nas bardzo ważne. Dzięki partnerstwu z Medicalgorithmics możemy zaoferować klientom skalowalne oprogramowania do analizy EKG i bardziej kompleksowe usługi. Faros, nasze urządzenia do monitorowania EKG, ma otwarty interfejs. Współpracy w jego rozwoju z zewnętrznymi partnerami daje nam możliwość zwiększenia komfortu jego użytkowania i jeszcze lepsze dopasowanie do potrzeb klientów – mówi Laura Kauppinen, Senior Vice President w Bittium, odpowiedzialna za sektor medyczny. – Rynek technologii medycznych rozwija się dynamicznie, a znaczenie monitorowania zdalnego i zdalnej diagnostyki w opiece nad pacjentem stale rośnie. Celem jest coraz wcześniejsze wypuszczanie pacjentów do domu, tak by zmniejszyć liczbę dni spędzanych przez nich w szpitalu i czas trwania leczenia. To powoduje, że coraz ważniejszą rolę w zapobiegania chorobom i problemom zdrowotnym odgrywa dostęp do wczesnej diagnostyki – podkreśla Laura Kauppinen.

W ramach umowy Medicalgorithmics dostarczy kompleksową platformę technologiczną do diagnozy arytmii, wykorzystując autorskie algorytmy sztucznej inteligencji. System ten został już stosowany w 22 państwach, a uzyskane zgody regulacyjne umożliwiają jego wprowadzenie na ponad 50 rynków.

Rozpoczęcie wdrażania umowy zaledwie kilkanaście tygodni po podpisaniu wstępnego porozumienia świadczy o sprawnej realizacji przez polski medtech strategicznych celów, zwłaszcza w obszarze skutecznej integracji jego oprogramowania i ewaluacji korzyści z jego wykorzystania przez globalnego partnera.

- Ta umowa jednoznacznie potwierdza, że oparte o sztuczną inteligencją i dostępne w chmurze oprogramowanie Medicalgorithmics zwiększa efektywność analizy EKG. Stworzone przez nas algorytmy wykrywają 26 rodzajów arytmii, co jest jednym z najlepszych rezultatów na świecie. To jednym z głównych czynników sukcesów w realizacji naszej strategii, zakładającej otwarcia naszego oprogramowania na zewnętrznych dostawców sprzętu do analizy sygnału EKG oraz umożliwiające pozyskiwania nowych partnerów. Jesteśmy w stanie zintegrować nasze rozwiązanie z dowolnym, zewnętrznym urządzeniem EKG i ocenić efektywność biznesową w ciągu zaledwie kilku tygodni, co pokazują osiągnięcie przez nas wysokiej skuteczności operacyjnej. Tym samym nowy model biznesowy otwiera przed nami dostęp do znacznie większego rynku - mówi Przemysław Tadla, członek zarządu ds. technologicznych (CTO) w Medicalgorithmics.

Zgodnie z ogłoszoną w czerwcu 2023 r. nową strategią rozwoju, stworzoną z udziałem głównego akcjonariusza Medicalgorithmics – Biofund Capital Management LLC – spółka zmienił swój model biznesowy. Odeszła od oferowania zamkniętego ekosystemu diagnostyki kardiologicznej, powiązanego z własnymi urządzeniami do monitorowania pracy serca. W nowej strategii stawia na sprzedaż własnego systemu do analizy sygnałów EKG wraz z autorskim systemem AI jako samodzielnego produktu oraz jego integrację z urządzeniami i systemami IT partnerów. Oprogramowanie Medicalgorithmics jest dostępne jako usługa, a spółka będzie otrzymywać wynagrodzenie w różnych modelach, w tym oparte o liczbę wykonanych analiz danych EKG.

- Nowa, globalna umowa to istotny kamień milowy w kreowaniu wartości dla akcjonariuszy Medicalgorithmics. Udowadnia, że strategia spółki, opierająca się na rozwoju nowoczesnych technologii i współpracy z zewnętrznymi dostawcami sprzętu pozwala na szybkie skalowania biznes, bez zwiększania przy tym kosztów w sposób liniowy. Pracujemy nad domknięciem kolejnych istotnych dla spółki projektów, takich jak współpraca z amerykańskim globalnym dostawcą sprzętu, którego akcje są notowane na NASDAQ, czy europejskim liderem w globalnych usługach diagnostyki serca - mówi Maciej Gamrot, członek zarządu ds. finansowych w Medicalgorithmics.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus