Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Ten Square Games skupi akcje własne

Udostępnij

Zarząd TEN (TSGAMES) podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia realizacji skupu akcji własnych. Skup ma objąć do 954,2 tys. akcji, na co spółka planuje przeznaczyć maksymalnie 114,5 mln zł. Proponowana cena nabycia każdej akcji to 120 zł.

"Skup akcji własnych przeprowadzony zostanie w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji w transakcjach poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - podano w komunikacie

Okres przyjmowania ofert sprzedaży akcji potrwa od 12 lutego 2024 r. do 22 lutego 2024 r. Natomiast przewidywana data publikacji informacji o liczbie akcji przeznaczonych do nabycia to 23 lutego 2024 r.

 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus