MCR (MERCOR) chce zwiększać skalę działalności na rynkach międzynarodowych dzięki zrealizowanym w ostanim czasie inwestycjom w moce produkcyjne, technologie i nowe produkty, poinformowali przedstawiciele zarządu firmy. W efekcie spodziewany rosnący wolumen ma docelowo przynieść pozytywny efekt dźwigni operacyjnej. 

"Zwiększyliśmy moce produkcyjne i wprowadziliśmy nowe produkty. Innowacyjność jest naszą odpowiedzią na rynkową presję na marże"- powiedział prezes Krzysztof Krempeć. 

Nakłady inwestycyjne wyniosły 16 mln zł w I półroczu r.fin. 2016/2017, z czego 80% na rozbudowę mocy. Inwestycje objęły również nowy rodzaj klap dymowych z profili PVC "z atrakcyjnym kosztem wytwarzania" i wyższą izolacyjnością, kurtyny dymowe, które mają być sprzedawane w Europie i na rynku azjatyckim. Kolejnym produktem jest innowacyjna technologicznie płyta do przegród przeciwpożarowych. Według słów prezesa Mercora, firma oczekuje na tym produkcie marży producenta płyty oraz marży finalnego produktu. 

"Podjęte działania mają pozwolić na wykorzystanie dźwigni operacyjnej i wzmocnienie potencjału marżowego w obliczu presji na ceny" - wskazał Krempeć. 

Mercor zanotował "istotnie lepszy" poziom zamówień za listopad. Pozyskał zamówienia o wartości około 24,9 mln zł w listopadzie, co oznacza wzrost o 48% r/r. W grudniu również widzi pozytywne tendencje, ale prezes spółki zastrzega że w obliczu słabych danych z poprzednich miesięcy, sygnały rynkowe jakie napływają do spółki są niejednorodne i cieżko oceniać przyszłoroczne perspektywy, szczególnie na polskim rynku. 

Mercor zanotował w I półroczu swojego roku finansowego wysoką dynamikę sprzedaży na rynku rosyjskim, ale jak wskazuje jej kooperanci bardzo ostrożnie oceniają koniunkturę na tym rynku jako stabilizację na niskim poziomie. 

Z kolei Tecresa, hiszpańska spółka z grupy, "wychodzi na prostą i jest w pobliżu zera. Rozwija eksport na kierunku północnej Afryki, ale też Ameryki Południowej (Peru)". 

Dyrektor finansowy Mercora Grzegorz Lisewski zaznaczył, że spółka chce zwiększać udział w rynku, więc inwestuje co miało lekko negatywny wpływ na marżę brutto na sprzedazy w związku ze zwiększoną amortyzacją.  

"Większy przyrost kosztu niż wolumenu jest widoczny w krótkim czasie. Oczekiwany przez nas rosnący wolumen dzięki inwestycjom powinien docelowo przynieść pozytywny efekt dźwigni operacyjnej" - wskazał Lisewski. 

Grupa chce mocniej wyjść na rynki eksportowe (czyli takie gdzie grupa nie ma spółek). Członek zarządu Mercora wskazał na m.in. kraje Beneluxu, Wielką Brytanię, Skandynawię, czy Bałkany (poprzez węgierską spółkę Dunamenti). 

"Poszukujemy dużych projektów (w zakresie przeciwpożarowego zabezpieczania tuneli) na całym świecie" - wskazał Lisewski. 

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.