Akcjonariusze ERB (ERBUD) postanowili przeznaczyć na wypłatę dywidendy nadzwyczajnej kwotę 14,99 mln zł, czyli 1,17 zł na akcję, podała spółka.

"Dywidendą nadzwyczajną objętych jest 12 811 859 akcji, na jedną akcję przypadnie kwota 1,17 zł. […] Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy nadzwyczajnej ustalona zostanie na dzień 9 stycznia 2017 r. Termin wypłaty dywidendy ustalony został na dzień 23 stycznia 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Kwota pochodzi z istniejącego w spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków osiągniętych w latach ubiegłych. Wypłata dywidendy nadzwyczajnej nastąpi poprzez pomniejszenie (rozwiązanie w części) o kwotę 14 989 875,03 zł kapitału zapasowego spółki w jego części powstałej z zysków osiągniętych w latach ubiegłych, podano również.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2015 r. miała 1,76 mld zł skonsolidowanych przychodów.