Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Zysk netto Qumaka to 0,85 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec straty rok wcześniej

Udostępnij

Qumak odnotował 0,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 9,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,89 mln zł wobec 10,83 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody razem sięgnęły 256,6 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 176,11 mln zł rok wcześniej.

W całym 2015 r. spółka miała 7,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,08 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 780,02 mln zł w porównaniu z 580,96 mln zł rok wcześniej.

"Narastająco sprzedaż Grupy osiągnęła rekordową wartość 780 mln zł (34% wzrostu w stosunku do roku 2014). Tak wysoki poziom przychodów to m.in. innym efekt wdrożonej i realizowanej strategii 2013-16, a także finalnego rozliczenia środków z perspektywy unijnej 2007-13" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 7,02 mln zł wobec 4,26 mln zł straty rok wcześniej.

Dzięki uzyskaniu dużej ilości gotówki w IV kwartale doszło do spłaty większości zadłużenia. Mimo to na kontach firmy na koniec roku było około 67 mln zł, podano także.

W ub. tygodniu Qumak podał, że odnotował skonsolidowany zysk netto w wysokości około 8,1 mln zł w 2015 r., według wstępnych danych uwzględniających zdarzenia jednorazowe, zaś przychody w 2015 r. wyniosły ok. 780 mln zł.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.