Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (SKH (SKARBIEC)) wyniosła 19 166,6 mln zł na koniec grudnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 15 891,6 mln zł.

"Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym:
a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 503,6 mln zł
b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 633,9 mln zł
łącznie: 3 137,5 mln zł
2. Fundusze dedykowane: 15 984,2 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych: 44,9 mln zł " - czytamy w komunikacie.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Skarbiec TFI zarządzał 45 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym dwoma funduszami: Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji oraz Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ w likwidacji - będącym w stanie likwidacji) oraz 16 funduszami dedykowanymi (w tym sześcioma funduszami będącymi w stanie likwidacji).

Skarbiec TFI S.A. powstał w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających Towarzystw na polskim rynku. Na rynku krajowym Skarbiec TFI zajmuje piąte miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem oraz jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce.