Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowiła zawiesić obrót akcjami spółek WES (WESTAISIC) i  JJO (JJAUTO) do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym spółki te przekażą do publicznej wiadomości raporty roczne za rok obrotowy 2014 i 2015, podała GPW. 

Westa ISIC to producent akumulatorów.

JJ Auto to producent i dostawca części do maszyn i samochodów.