Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zawiesiła obrót akcjami RHD (REINHOLD) i FGT (FENGHUA) na głównym rynku, podała giełda. 

GPW zawiesiła obrót akcjami Reinhold Europe AB i Fenghua Soletech począwszy od dziś do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym spółki te przekażą do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2015 i raport roczny za rok obrotowy 2016.