Zarząd PCR (PCCROKITA) podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii EA oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji, poinformowała spółka. Łączna wartość nominalna obligacji serii EA wyniesie 25 mln zł

"W ramach programu spółka wyemituje 250 tys. obligacji serii EA o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna obligacji serii EA wyniesie 25 mln zł. Obligacje serii EA oprocentowane będą w stałej wysokości 5% w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje serii EA w terminie 5 lat od dnia ich przydziału. Obligacje serii EA będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu obligacji serii EA, którego to zasady realizacji zostaną opisane w ostatecznych warunkach emisji obligacji serii EA" - czytamy w komunikacie.

Obligacje serii EA nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, podano także.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.