Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez zarząd wniosek w sprawie rekomendacji dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2016 w łącznej wysokości 0,19 zł na jedną akcję, podała spółka. Oznacza to, że po wypłacie w marcu br. dywidendy zaliczkowej akcjonariusze otrzymają po 0,1 zł na walor.

"Zarząd spółki przedstawił radzie nadzorczej oraz walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy spółki RON (RONSON) wniosek o:
(i) ustalenie dywidendy w łącznej wysokości 0,19 zł na jedną akcję za cały rok obrotowy 2016,
(ii) ustalenie – po uwzględnieniu zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,09 zł na jedną akcję ustalonej w dniu 1 marca 2017 r. – ostatecznej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,1 zł na jedną akcję; oraz
(iii) zatwierdzenie przeznaczenia pozostałej (nie wypłaconej w formie dywidendy) części zysku za rok 2016 w kwocie 33 369 000 zł na kapitał zapasowy utworzony z zysków zatrzymanych" - czytamy w komunikacie.

Zarząd jest zdania, że wolne rezerwy spółki wystarczają do tego, aby umożliwić wypłatę dywidendy w kwocie 31 162 054,47 zł, co znajduje potwierdzenie w bilansie spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 r., podano także.

"Dla potrzeb wypłaty ostatecznej dywidendy w wysokości 0,1 zł na jedną akcję, zarząd spółki proponuje ustalić dzień dywidendy na 3 sierpnia 2017 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 10 sierpnia 2017" - czytamy także.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2016 roku sprzedała 821 mieszkań.