RON (RONSON) odnotował 3,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 4,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,32 mln zł wobec 8,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,06 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 69,37 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2017 r. spółka miała 2,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,72 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 146,19 mln zł w porównaniu z 111,23 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu tego roku przekazaliśmy klientom 371 lokali, czyli o 34% więcej niż pierwszych sześciu miesiącach 2016 roku. Przełożyło się to na istotny wzrost przychodów rozpoznanych w I połowie 2017 roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z harmonogramem realizowanych przez nas inwestycji, w tym roku nie sfinalizowaliśmy jeszcze żadnej budowy. W efekcie, po bardzo dobrym pierwszym kwartale, kiedy przekazaliśmy klientom rekordową liczbę 299 lokali, ukończonych jeszcze w 2016 roku, w drugim kwartale bieżącego roku wydaliśmy klientom zaledwie 72 lokale wobec 171 przed rokiem" – powiedział prezes Tomasz Łapiński, cytowany w komunikacie.

"W konsekwencji, zgodnie z oczekiwaniami, w samym drugim kwartale 2017 roku zanotowaliśmy gorsze wyniki finansowe niż rok wcześniej, jednak narastająco za pierwszych sześć miesięcy tego roku osiągnęliśmy poprawę na każdym poziomie rachunku wyników. Oczywiście poprawa dotyczy nominalnie niewielkich kwot, gdyż gros tegorocznych zysków zaplanowaliśmy na drugie półrocze" – dodał prezes.

Na koniec czerwca br. w ukończonych projektach Ronson Development znajdowało się 160 lokali, które nie zostały jeszcze przekazane klientom, przy czym dla 43 z nich spółka podpisała już przedwstępne umowy sprzedaży (ich łączna wartość przekracza 26 mln zł), podano także.

W ofercie sprzedaży Ronson Development na koniec czerwca br. znajdowało się 860 lokali wobec 671 na koniec I kwartału

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2016 roku sprzedała 821 mieszkań.