Oferta WAS (WASKO) okazała się najkorzystniejsza w przetargu firmy Beskid Media na zaprojektowanie i budowę światłowodowej sieci szerokopasmowego internetu o przepustowości minimum 100Mbit/s, podało Wasko. Wartość oferty wynosi 17,3 mln zł netto (21,3 zł brutto).

"Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie sieci szerokopasmowej w modelu FTTH w technologii GPON w Obszarze Bielski część B. Wartość oferty wynosi 17,3 mln zł netto (21,3 mln zł brutto). Termin zakończenia prac został wyznaczony na dzień 30 kwietnia 2020 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej POPC – 'Powszechny dostęp do szybkiego internetu' Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach'" - czytamy w komunikacie.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 209 mln zł w 2016 r.