Akcjonariusze QMK (QUMAK) zdecydowali o emisji do 30 mln akcji serii L, wynika z uchwał walnego.

"Podwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 30 000 000 sztuk akcji serii L, o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł za każdą akcję […] Emisja akcji serii L będzie miała charakter subskrypcji prywatnej […] wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149 […] W interesie spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii L" – czytamy w uchwale.

"Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze subskrypcji prywatnej pozwoli zarówno na znacznie szybsze, niż w przypadku emisji z prawem poboru, pozyskanie finansowania, jak i dotarcie do szerszej grupy inwestorów. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki jest ściśle związane z pozyskaniem finansowania na bieżącą i przyszłą działalność spółki. Intencją jest, aby część wpływów z planowanej emisji akcji serii L została wykorzystana do zmniejszenia zadłużenia w celu odbudowania kapitałów własnych i poprawienia wskaźników zadłużenia spółki, co stanowi element procesu optymalizacji finansowania grupy kapitałowej Qumak, dzięki czemu możliwy będzie dalszy jej rozwój" – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Pozyskanie finansowania pozwoli spółce na realizację nowych kontraktów, co w ocenie zarządu, byłoby niemożliwe do zrealizowania bez pozyskania nowego finansowania, zaznaczono również.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.