UFC (UNIFIED) zdecydował o przeprowadzeniu emisji prywatnej do ok. 2,86 mln akcji, podała spółka. Ocenia maksymalny poziom potrzeb inwestycyjnych niezbędnych do przyspieszenia rozwoju oraz realizacji wyznaczonych celów na kwotę ok. 55 mln zł.

"Po uzyskaniu zadowalających wyników finansowych pierwszego półrocza 2017 roku, będących wynikiem właściwie przyjętej strategii oraz po rozpatrzeniu aktualnych i długoterminowych potrzeb inwestycyjnych spółki związanych z przyspieszeniem dalszego rozwoju w zakresie rozbudowy platformy Customer Service Automation, algorytmów sztucznej inteligencji, konieczności znaczącej rozbudowy globalnej sieci sprzedaży oraz pełnej skalowalności biznesu […] podjął uchwałę […] w sprawie podjęcia działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego" – czytamy w komunikacie.

Zarząd Unified Factory ocenia maksymalny poziom potrzeb inwestycyjnych niezbędnych do przyspieszenia rozwoju spółki oraz realizacji wyznaczonych celów na kwotę ok. 55 mln zł i zamierza pozyskać środki finansowe na ten cel poprzez prywatną emisję akcji zrealizowaną w granicach całego dostępnego spółce kapitału docelowego tj. 2 866 667 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,90 zł każda oferowanych w trybie niepublicznym, podano również.

"W związku z rozpoczęciem procesu zmierzającego do pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój spółki […] podpisana została umowa z Domem Maklerskim Noble Securities, której przedmiotem jest przeprowadzenie oferty akcji w trybie subskrypcji prywatnej. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 września 2017 roku" – czytamy dalej.

Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od marca 2016 akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.