Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z Balta GmbH umowę dostaw koksu o szacunkowej wartości 1,18 mld zł w okresie jej obowiązywania do końca marca 2021 r., podała spółka.

"Umowa obowiązuje od 01.04.2016 r. do 31.03.2021 r. Warunki cenowe będą uzgadniane w okresach kwartalnych. Walutą rozliczenia umowy jest dolar amerykański USD. Warunki finansowe: przedpłata częściowa w wysokości 4,0 mln USD (15,3 mln zł), pozostała część wartości ładunku pokryta akredytywą dokumentową" - czytamy w komunikacie.

W okresie ostatnich 12 miesięcy obroty handlowe pomiędzy JSW a Balta GmbH z wyłączeniem ww. umowy wyniosły 211,2 mln zł, podano również.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2015 r. w kopalniach JSW wydobyto 16,3 mln ton węgla. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.