Murapol ogłosił zmianę dotyczącą terminu zakończenia wezwania na akcje AWB (AWBUD), przesuwając termin na 3 października, poinformowała spółka. Pierwotnie zapisy miały się zakończyć 13 września.

"W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Awbud S.A. (...) dokonuje zmiany w pkt 10, zdanie drugie, nadając mu następujące brzmienie: 'Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu przyjmowane będą od dnia 31 sierpnia 2017 r. do dnia 3 października 2017 r. włącznie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy POK'" - czytamy w komunikacie.

Murapol ogłosił wezwanie na 867 150 akcji Awbudu, uprawniających do wykonywania 10,52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 7,5 zł za sztukę.

Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2016 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 268 mln zł.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach. Murapol zakontraktował sprzedaż 3 042 mieszkań w 2016 roku, co oznacza wzrost o blisko 27% r/r.