Raporty finansowe za drugi kwartał roku, zaprezentowane przez większość spółek okazały się w dużej mierze pokrywać z prognozami analityków DM BOŚ. Jednak zdaniem ekspertów, nawet nieznacznie lepsze wyniki (przychody +2% r/r, zyski netto +1% r/r) mogą okazać się niewystarczającej do wsparcia kolejnej fali wzrostów na warszawskiej giełdzie. Oczekują jednak, że najwyższą dynamikę wzrostu r/r wykażą wyniki za czwarty kwartał. Zanim to jednak nastąpi, modyfikują swój portfel na kolejny miesiąc.

Zacznijmy od nowości, których wrześniowa edycja portfela ma aż sześć. Jednym z nabytków jest będący na fali wzrostów KGH (KGHM). Bez zaskoczenia, czynnikiem, który ma wspierać wyniki oraz notowania spółki, jest rosnąca cena miedzi.

Analitycy są też zdania, że efekty uruchomienia nowego centrum dystrybucyjnego CAR (INTERCARS) będą widoczne w wynikach za drugie półrocze 2017 r. Dobre wyniki, jednak za już zakończony kwartał, mają wspomóc także kurs akcji ETL (EUROTEL). Zespół DM BOŚ oczekuje znaczniej poprawy wyników r/r.

Pozostałe spółki, które zdaniem analityków będą zachowywać się lepiej niż rynek, pokrywają się z wydanymi przez nich w ostatnim czasie rekomendacjami (oczywiście wszystkie posiadają zalecenie „kupuj”). I tak do portfela trafiły akcje PLY (PLAY) (oczekiwana poprawa wyników, zapowiedziana dywidenda), PLW (PLAYWAY) (zdywersyfikowane portfolio gier, atrakcyjna wycena) oraz ALR (ALIOR).

"Uważamy, że Alior Bank znajduje się w dobrej pozycji, by generować zyski z fuzji. Ponadto Alior działa i zwiększa aktywność w wysokomarżowych segmentach dzięki swojej umiejętności sprzedaży produktów. W naszej ocenie nowy zarząd wydaje się dobrze przygotowany do osiągania celów strategicznych. I wreszcie spodziewamy się silnej poprawy wyników w nadchodzących latach po zakończeniu fuzji". - czytamy w raporcie

Sześć nowości zastąpiło w portfelu sześć usuniętych spółek. Słabsze od oczekiwań wyniki za zakończony kwartał były przyczyną zakończenia inwestycji w ATT (GRUPAAZOTY), a dobre wyniki (ponieważ ich pozytywny wpływ został już uwzględniony w kursie) przełożyły się na usunięcie akcji AGO (AGORA).

Umacniający się złoty, dzięki któremu poprawiają się wyniki importerów, nie jest dobrą wiadomością dla spółek zarabiających w dolarze. Takich jak LVC (LIVECHAT) czy MDG (MEDICALG), które również opuściły portfel DM BOŚ.

We wrześniowej edycji portfela zabraknie również akcji BDX (BUDIMEX) (rosnąca presja na marże generalnych wykonawców), oraz UNT (UNIMOT) (zdaniem analityków, inwestorzy preferują bardziej płynne spółki z sektora).

Mimo, że opuściły portfel, eksperci nie przewidują w dla tych spółek znaczących spadków. Są jednak zdania, że takich można oczekiwać w przypadku akcji CMR (COMARCH). Spółka zaprezentowała słabsze od oczekiwań wyniki za drugi kwartał roku i zdaniem analityków, istnieje ryzyko, że całoroczne wyniki również będą słabsze.