Rada nadzorcza MIL (MILLENNIUM) zatwierdziła trzeci program emisji bankowych papierów wartościowych (BPW) o wartości nominalnej nie wyższej niż 1 500 000 000 zł, denominowanych w złotych, euro, dolarach amerykańskich lub frankach szwajcarskich, podał bank. 

"Bankowe papiery wartościowe (BPW) będą emitowane w wielu seriach, na podstawie ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. i nie będą miały formy dokumentu. Będą denominowane w PLN, EUR, USD lub CHF. Maksymalny okres zapadalności nie będzie dłuższy niż 10 lat. BPW mogą być emitowane od 31 stycznia 2018 r. do końca marca 2023 r. i nie będą zabezpieczone" - czytamy w komunikacie. 

Celem emisji BPW będzie pozyskanie środków na finansowanie ogólnej działalności banku, podano także. 

Bank Millennium podał, że decyzja o ustanowieniu nowego, trzeciego programu emisji BPW podyktowana jest m.in. zamiarem kontynuacji emisji BPW przez bank po wygaśnięciu z końcem roku możliwości emisji w ramach dotychczasowego drugiego programu emisji BPW realizowanego od 2013 r.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.