Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Akcjonariusze Kernela zdecydowali o wypłacie 0,25 USD dywidendy na akcję

Udostępnij

Walne zgromadzenie akcjonariuszy KER (KERNEL) zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 USD na akcję, poinformowała spółka.

"Coroczne walne zgromadzenie akcjonariuszy zatwierdziło dywidendę w wysokości 0,25 USD na akcję. Rada dyrektorów została zobowiązana do ustalenia terminów wypłat i wypłat dywidend" - czytamy w komunikacie.

W  październiku br. rada dyrektorów Kernel Holding rekomendowała akcjonariuszom zatwierdzenie wypłaty 0,25 USD dywidendy na akcję z zysku za rok finansowy kończący się 30 czerwca 2018 r.

Kernel Holding odnotował 176,24 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2016/2017 (do 30 czerwca 2017) wobec 225,15 mln USD zysku rok wcześniej.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+