• Spodziewane efekty ekonomiczne wynikające z eksploatacji instalacji projektu EFRA realizowanej przez Grupę Lotos nie pojawią się w pełnej zakładanej wysokości w skonsolidowanych wynikach finansowych za 2018 r. ze względu na  niedotrzymanie terminu uzyskania pełnej gotowości operacyjnej instalacji koksowania, wynika z komunikatu spółki. 
 • Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zaliczenie części zysku wypracowanego w I połowie 2017 r. wysokości 11,21 mln zł do kapitału podstawowego Tier 1, podał bank. 
 • Awbud zawarł z Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska umowę na wykonanie robót żelbetowych dla zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę magazynu centralnego inwestora, zlokalizowanego w Łodzi, o magazyn wysyłkowy, podał Awbud. Szacunkowa wartość umowy to 5,05 mln zł netto, a zakończenie prac przewidziano na koniec marca 2018 r.
 • Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) – wspólnie z ZOK, należącym do EXME Berger Group – chce wystartować w przetargu Coal India Limited na wykonanie modelu złoża gazu, dobór i zaprojektowanie systemu odmetanowania wraz z gospodarczym wykorzystaniem metanu, dostawę i zabudowę niezbędnych urządzeń, podała JSW.
 • Wyniki testów na utratę wartości przeprowadzone przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) wskazują na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmentach energetyki konwencjonalnej oraz energetyki odnawialnej w łącznej wysokości ok. 807 mln zł, poinformowała spółka. Odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych zostanie uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE za 2017 r. 
 • Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów deweloperskich i przedwstępnych) 802 lokali w 2017 r. wobec 537 lokali rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Dekpol zakłada utrzymanie wysokiego tempa wzrostu sprzedaży w br.
 • Novaturas - największy touroperator w krajach bałtyckich - planuje debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na Nasdaq w Wilnie, poinformowała spółka.
 • Wartość aktywów pod zarządzaniem PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 25,4 mld zł na koniec 2017 r., co jest wynikiem historycznie najwyższym. Wolumen sprzedaży netto sięgnął w ub.r. 4,6 mld zł. Jednym z głównych celów na pierwszą połową 2018 r. jest przeprowadzenie fuzji zakupionej przez grupę PKO BP spółki KBC TFI, poinformował prezes PKO TFI Piotr Żochowski. 
 • Wycofywanie spółek z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) to część ogólnoświatowego trendu, co świadczy m.in. o rozwoju rynku niepublicznego w Polsce, uważa prezes GPW Marek Dietl. Liczy on, że część tych spółek za 2-5 lat powróci na GPW już jako większe podmioty.
 • Gorenje Group zwiększyło przychody o niemal 4% r/r do 1 307 mln euro w 2017 r., podała spółka. prezentując wstępne dane. Na 2018 r. planowany jest wzrost o 1,6% r/r wobec szacunkowych danych za ub.r. - do 1,33 mld euro. Z kolei zysk netto ma wzrosnąć w br. do 8,1 mln euro z 1,2 mln euro zysku szacowanego na 2017 r.
 • Fundusz private equity Advent International jest zainteresowany przejęciem wybranych aktywów Boryszewa i Impexmetalu, pracujących dla sektora motoryzacyjnego i przetwórstwa aluminium, wynika z nieoficjalnych informacji "Pulsu Biznesu".
 • Bank BGŻ BNP Paribas rozpoczyna due diligence Raiffeisen Polbanku, wynika z nieoficjalnych informacji "Parkietu" i "Rzeczpospolitej".