Obligacje spółki BGD (BIOGENED) serii BGD0920 zadebiutują na Catalyst we wtorek, 13 lutego br., wynika z uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

"Zarząd Giełdy postanawia określić dzień 13 lutego 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 5 000 obligacji na okaziciela serii BGD0920 spółki Biogened o wartości nominalnej 1 000 zł każda" - czytamy w uchwale.

Biogened to polska firma farmaceutyczna. Jest notowana na NewConnect.