Obligacje RON (RONSON) serii R zadebiutują na Catalyst we wtorek, 13 lutego br., wynika z uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

"Zarząd Giełdy postanawia określić dzień 13 lutego 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50 000 obligacji na okaziciela serii R spółki Ronson Europe N.V., o wartości nominalnej 1 000 zł każda" - czytamy w uchwale.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2016 roku sprzedała 821 mieszkań.