Wschodząca gwiazda

Jedną z nich jest IZB (IZOBLOK), którego zakup rekomenduje Zespół Domu Maklerskiego Noble Securities. Analitycy są zdania, że odbicie sprzedaży i notowań spółki, może przynieść realizacja dużych kontraktów na produkcję siedzeń dla JLR (już rozpoczęty) oraz Audi (start w tym roku). Negocjowany jest też kontrakt dla BMW.

W rekomendacji zwrócono także uwagę na wysokie odpisy amortyzacyjne niemieckiej spółki Izobloku, które chociaż obniżają wynik netto, nie mają negatywnego wpływu na generowane przepływy operacyjne. Spółka zmniejsza jednak zadłużenie, EBITDA  ma rosnąć, a wyraźna poprawa wyników nastąpi za 2 lata, kiedy zmieni się dostawca surowca i spadnie amortyzacja.

Inwestorzy nie podziałają jednak optymizmu ekspertów (jeszcze?). Notowania Izoblok spadły w 2017 r. o ponad -40% i póki co, kontynuują ubiegłoroczny trend. Ustalona przez DM Noble Securities cena docelowa, 121 zł, dawała w dniu wydania 21% potencjał wzrostu. Aktualnie jest on ponad trzykrotnie wyższy.

 

Potencjalni liderzy wzrostu

Inną propozycję przedstawili analitycy DM BZ WBK, których zdaniem inwestycja w akcje APR (AUTOPARTN) może przynieść ponad +50% stopę zwrotu.

"Zakładamy, że po inwestycjach w bazę logistyczną w latach 2015/16 większa część wzrostu sprzedaży będzie efektem poprawy sprzedaży generowanej przez dotychczasowe aktywa, a nie dalszego intensywnego rozwoju segmentu logistyki. Powinno to przynieść pozytywne rezultaty dźwigni operacyjnej oraz większe marże." – uzasadniają w raporcie

Analitycy są zdania, że EBITDA spółki wzrośnie o 25% r/r, a w dłuższej perspektywie Auto Partner będzie zwiększać swój udział w krajowym rynku (cel to nr 2 na rynku części samochodowych w Polsce) oraz zwiększy obecność na rynkach zagranicznych.

 

Kilka interesujących rekomendacji przygotowali też eksperci z DM BOŚ. Wśród potencjalnie najbardziej zyskownych można wyróżnić m.in. ASB (ASBIS) oraz LTS (LOTOS).

Więcej, bo ponad +50% zysku może przynieść inwestycja w akcje Asbis. Program restrukturyzacyjny wprowadzony w 2016 r. przynosi efekty, spółka poprawia wyniki i zdaniem analityków ten trend będzie kontynuowany. W rekomendacji zaznaczono, że spółka przekroczy górną granicę prognozowanego zysku netto na 2017 r. Niedługo później władze spółki faktycznie podniosły prognozę do 6,8 – 7 mln USD.

Analitycy zaznaczyli również, że Asbis generuje znacznie wyższe marże niż spółki czysto dystrybucyjne, dzięki dodatkowej sprzedaży produktów pod własnymi markami. Jednak mimo tego, jest aktualnie notowany z dyskontem względem porównywalnych spółek. Dlatego zalecają zakup akcji i wyceniają je na 4,8 zł.

 

Rekomendują również zakup akcji Lotos. Głównym czynnikiem, który ich zdaniem przemawia za inwestycją w spółkę, jest Projekt EFRA (Efektywna Rafinacja, program unowocześniania rafinerii i pogłębienia przerobu ropy naftowej). Według analityków projekt pozytywnie wpłynie na generowane marże i poprawę EBITDA spółki do ponad 3 mld zł w 2019 r.

Ustalona przez zespół DM BOŚ cena docelowa to 80 zł, czyli o ponad +40% powyżej obecnych notowań. Akcje Lotosu wypadają szczególnie atrakcyjnie w zestawieniu z PKN (PKNORLEN), który nie prowadzi podobnych projektów i będzie prezentował spadek rentowności.

 

Znak zapytania

Optymizmu kolegów z DM BOŚ dotyczącego przyszłości Lotosu nie podzielają jednak analitycy Vestor DM. Ich zdaniem realizacja projektu EFRA będzie opóźniona, a spółka pokaże w 2018 r. słabsze wyniki. W związku z tym zalecają redukować pozycję na akcjach spółki i wyceniają je na 54 zł.

"Obniżamy nasze prognozy na 2018 r., aby odzwierciedlały one ostatnie zmiany w warunkach makroekonomicznych rafinerii, niższe od oczekiwanych wolumeny w wydobyciu w okresie 9 miesięcy 2017 r. oraz ryzyko opóźnienia projektu EFRA. Zakładając zakończenie projektu EFRA w 2019 r., obniżyliśmy naszą prognozę znormalizowanego EBITDA wg LIFO o 6% do 2,5 mld zł (spadek o 10% r/r). Nasze prognozy raportowanego EBITDA są zgodne z konsensusem na 2017 r., ale o 6-7% poniżej konsensus na 2018 i 2019 r." -  wyjaśnia w rekomendacji Beata Szparaga-Waśniewska