Oferta konsorcjum BDX (BUDIMEX) (lidera konsorcjum z udziałem 80%) i KZA Przedsiębiorstwa Automatyki i Telekomunikacji (partnera konsorcjum) została wybrana przez PKP Polskie Linie Kolejowe w przetargu na "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn. Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II". Wartość kontraktu wynosi 128,74 mln zł netto, podał Budimex. 

"Wartość kontraktu: 128 742 547,00 zł netto. Termin rozpoczęcia prac: po zawarciu umowy. Termin zakończenia robót: 16.06.2020 r." - czytamy w komunikacie. 

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2016 r. Budimex miał 5,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.