TPE (TAURONPE) zawarł z bankami aneksy, których efektem jest przedłużenie programu emisji obligacji o dwa lata i zwiększenie w jego ramach dostępnych wartości finansowania, podała spółka.

"W Grupie Tauron wdrożyliśmy szereg inicjatyw, dzięki którym mają zostać zagwarantowane środki finansowe niezbędne dla jej rozwoju, a zarazem utrzymania stabilności finansowej grupy. Zwiększenie kwoty dostępnej w programie emisji obligacji w wydłużonym okresie finansowania potwierdza pozytywne postrzeganie biznesu i przyszłości Grupy Tauron przez liczne grono banków, a jednocześnie utrwala istniejące wieloletnie relacje biznesowe" - powiedział wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski, cytowany w komunikacie.

Zgodnie ze strukturą programu jego okres podstawowy został wyznaczony na 5 lat tj. do końca 2020 r., z możliwością dwukrotnego przedłużenia o jeden rok. Pierwsza prolongata okresu trwania nastąpiła w 2017 r., przy czym 3 banki wydłużyły swoje zobowiązania do objęcia obligacji od razu o 2 lata, tj. do końca 2022 r., podano również.

Nowe aneksy zwiększają kwoty dostępne w ramach programu w wyniku wydłużenia udziału pozostałych banków, co przekłada się na wzrost gwarantowanych wartości do poziomu 6,07 mld zł (do końca 2021 r.) i 5,82 mld zł (do końca 2022 r.).

"Oznacza to, że maksymalna wartość programu:
a) do dnia 31 grudnia 2020 r. wynosi 6,27 mld zł (kwota ta nie uległa zmianie w wyniku podpisania aneksów),
b) do dnia 31 grudnia 2021 r. wynosi 6,07 mld zł (przed podpisaniem aneksów wynosiła 5,32 mld zł),
c) do dnia 31 grudnia 2022 r. wynosi 5,82 mld zł (przed podpisaniem aneksów wynosiła 2,45 mld zł)" - czytamy dalej.

W ramach kwot wskazanych powyżej środki w latach 2021-2022 zostaną udostępnione przez następujące banki: Bank Handlowy w Warszawie, Bank Zachodni WBK, CaixaBank Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce, ING Bank Śląski, mBank, MUFG Bank (Europe), MUFG Bank (Europe) Oddział w Polsce oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.