ALR (ALIOR) będzie kontynuował realizację strategii 'Cyfrowego buntownika' i wzmacniał pozycję w segmencie mikro i małych firm, poinformowała pełniąca obowiązki prezesa Alior Banku Katarzyna Sułkowska. 

"Zarząd pod moim kierownictwem będzie kontynuował realizowanie działań związanych z operacjonalizacją strategii 'Cyfrowego buntownika', w szczególności wzmacniając pozycję banku w segmencie mikro- i małych przedsiębiorstw, zwiększając liczbę klientów z główną relacją bankową w obszarze klienta detalicznego, a także wdrażając własną metodykę zarządzania zasobami IT (AGILOR) oraz model zarządzania innowacjami Alior Banku w celu umocnienia przewagi konkurencyjnej w oparciu o technologię" - powiedziała Sułkowska, cytowana w komunikacie. 

Dodała, że bank będzie dalej dynamicznie rozwijał się, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej pozycji kapitałowej i płynnościowej.

"Jestem przekonana, że zapewni to dalszy szybki wzrost Alior Banku i wzmocni jego pozycję rynkową" - powiedziała także Sułkowska. 

Rada nadzorcza Alior Banku po przyjęciu rezygnacji Michała Chyczewskiego z pełnienia funkcji wiceprezesa i p.o. prezesa Alior Banku, powierzyła kierowanie pracami zarządu wiceprezes Katarzynie Sułkowskiej, związanej z Alior Bankiem od początku jego tworzenia tj. od 2008 r.  W obecnym zarządzie Alior Banku Sułkowska odpowiadała za obszar ryzyka, a w poprzednich również za operacje. Przygotowała także i stworzyła politykę kredytową banku, założenia produktowe i metodologiczne. 

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r.