UNI (UNIBEP) planuje, że w tym roku wyemituje obligacje na łącznie 80 mln zł, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Sławomir Kiszycki. 

"Sądzimy, że wyjdziemy na rynek z emisją 80 mln zł, za 60 mln zł będziemy wykupowali te obligacje, które są dzisiaj" - powiedział Kiszycki podczas konferencji prasowej. 

Unibep poinformował dziś w komunikacie, że zarząd spółki podjął 4 kwietnia br. uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Emisji Obligacji. W ramach Programu spółka będzie dokonywała emisji nie więcej niż 800 000 obligacji na okaziciela, w jednej lub kilku seriach, począwszy od serii E, o wartości nominalnej 100 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 80 mln zł. Dzień przydziału emisji realizowanych w ramach Programu będzie nie późniejszy niż 31 grudnia 2019 r. 

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej.