Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki KRS (KERDOS) od czwartku 19 kwietnia, podała GPW. 

Decyzja nastąpiła w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o  ogłoszeniu upadłości spółki, wskazano w uchwale. 

Kerdos Group był spółką holdingową, skupioną na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii.