MPH (MASTERPHA) rekomenduje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2017 w wysokości 5,59 mln zł, tj. 0,26 zł na akcję, podała spółka. 

Ponadto zaproponowano przeznaczenie pozostałej kwoty z zysku, tj. 573 820,25 zł na kapitał rezerwowy spółki, podano również.

"Zarząd [...] skierował rekomendację w powyższym zakresie do rady nadzorczej spółki w celu oceny" - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.