Zarząd BRS (BORYSZEW) podjął decyzję o zamknięciu procesu dotyczącego ewentualnego zbycia aktywów grupy kapitałowej z sektorów automotive oraz przetwórstwa aluminium potencjalnemu inwestorowi, podała spółka.

"Spółka informuje ponadto, że przegląd opcji strategicznych, o którym informował wcześniej będzie kontynuowany" - czytamy w komunikacie. 

W styczniu br. Boryszew powziął od współpracującego doradcy finansowego informację o wyrażeniu przez potencjalnego inwestora wstępnego zainteresowania istotnymi aktywami grupy z sektorów automotive oraz przetwórstwa aluminium. W związku z tym zarząd podjął decyzję o zamiarze uwzględnienia, w ramach przeglądu opcji strategicznych, scenariusza przewidującego ewentualne zbycie aktywów w tych sektorach oraz o przystąpieniu do wstępnych rozmów w przedmiocie ustalenia warunków, zakresu oraz trybu przeprowadzenia potencjalnej transakcji.

Grupa Boryszew specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz przetwórstwie metali nieżelaznych.