Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Aviva OFE Aviva BZ WBK proponuje wypłatę 228,5 mln zł dywidendy przez Grupę Kęty

Udostępnij

Aviva OFE Aviva BZ WBK zgłosiła projekt uchwały na walne zgromadzenie KTY (KETY) dotyczący wypłaty dywidendy wysokości 228,52 mln zł z zysku za 2017 r.  podała spółka. Propozycja zarządu zakłada przeznaczenia na dywidendę za ub. rok kwoty 190,43 mln zł. 

"Zarząd Grupy Kęty informuje, że uprawniony akcjonariusz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny AVviva BZ WBK reprezentowany przez Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A. w Warszawie, zgłosił projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Grupa Kęty S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podjęcia uchwały o podziale zysku za rok 2017 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie. 

Aviva OFE Aviva BZ WBK proponuje podzielić zysk netto spółki za rok 2017 w kwocie 249 056 966,23 zł i przeznaczyć: kwotę 228 520 800,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, kwotę 20 285 602,23 zł na kapitał zapasowy, zaś kwotę 250 564,00 zł na pokrycie strat aktuarialnych związanych ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia. 

"Jako dzień dywidendy określa się dzień 26 czerwca 2018 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 lipca 2018 roku (28 % kwoty dywidendy) i 26 września 2018 roku (72 % kwoty dywidendy)" - czytamy także. 

Propozycja zarządu Grupy Kęty zakłada przeznaczenia kwoty 190 434 000 zł na wypłatę dywidendy, 58 372 402,23 zł na kapitał zapasowy, zaś kwoty 250 564 zł na pokrycie strat aktuarialnych związanych ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia. 

Jako dzień dywidendy zaproponowano 26 czerwca 2018 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy - na 10 lipca 2018 roku (34% kwoty dywidendy) i 26 września 2018 roku (66% kwoty dywidendy).

Na początku lutego zarząd Grupy Kęty zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia do 80% skonsolidowanego zysku netto za 2017 r. na dywidendę. W połowie marca br. Grupa Kęty poinformowała że zakłada wypłatę ok. 190 mln zł dywidendy, tj. ok. 20 zł na akcję z zysku za 2017 r.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2017 r. miała 2,66 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+