Odmiennie niż w poprzednich latach, najbardziej swoimi wynikami rozczarowały spółki o największej kapitalizacji. Zysk netto wypracowany przez przedsiębiorstwa wchodzące w skład WIG20 spadł r/r o +9%. Spółki małe i średnie poradziły sobie nieco lepiej i w 4 kwartale 2017 r. zwiększyły wynik netto o +8% r/r. Mimo to, poprawę powtarzalnych zysków zanotowało tylko 54% spośród analizowanych przez zespół DM BOŚ spółek (oczekiwano 66%). Optymizmem nie napawa również konkluzja:

„(…) wydaje się, że maleje zbiór spółek zdolnych do zwiększania swoich znormalizowanych zysków w  ujęciu rok-do-roku. Trudno o pozytywną interpretację takich zmian. W naszej ocenie – abstrahując od zewnętrznych pozytywnych/negatywnych czynników – trudno oczekiwać, że dynamika zbiorczych zysków spółek notowanych na GPW będzie zdolna samodzielnie wspierać wzrost indeksu WIG w najbliższym/ średnim horyzoncie.” – czytamy w raporcie

Jeszcze bardziej wzrasta więc konieczność odpowiedniej selekcji spółek. Czego najlepszym przykładem jest przygotowywany przez analityków DM BOŚ portfel. W ubiegłym miesiącu jego wartość wzrosła o +1,8%, mimo słabej postawy WIG, który spadł o -3,2%. Również od początku roku, stopa zwrotu z publikowanego portfela bije szeroki rynek i to aż o 14,9 p.p. W co maklerzy radzą zainwestować w kolejnym miesiącu?

Lista spółek, których notowania mają w najbliższym czasie szansę na wzrosty przeszła gruntowną modyfikację. Z uwagi na oczekiwane słabsze wyniki analitycy pożegnali akcje PLY (PLAY) oraz ASE (ASSECOSEE), a przez brak pozytywnych katalizatorów na horyzoncie MCR (MERCOR) i ABS (ASSECOBS). Z portfela wypadła także NEU (NEUCA), której notowania po ostatnich wzrostach domknęły zdaniem ekspertów lukę wycenową.

Pięć usuniętych spółek zastąpiło jednak pięć nowych propozycji inwestycyjnych. Znajdziemy wśród nich JSW, ACP (ASSECOPOL) oraz CAR (INTERCARS) w przypadku których analitycy oczekują bardzo dobrych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2018 r. Ostatnia ze spółek otrzymała też rekomendację „kupuj” (wcześniej „trzymaj”).

W aktualnych portfelu znalazły się także akcje DOM (DOMDEV). Zespół DM BOŚ jest zdania, że klienci dewelopera zaakceptują wyższe ceny mieszkań (ponieważ rynek jest wyprzedany), a dodatkowym bodźcem dla wyników spółki może być rozpoczęcie działalności jako generalny wykonawca. Nową pozycją w portfelu jest także AGO (AGORA).

„(…) oczekujemy znaczącej poprawy r/r raportowanej EBITDA dzięki zyskom ze sprzedaży nieruchomości i sądzimy, że w najbliższych tygodniach/miesiącach mogą napływać pozytywne informacje nt. ceny sprzedaży udziału w Stopklatce, propozycja zarządu dot. dywidendy/skupu akcji własnych” – czytamy w uzasadnieniu

 

Równie duże modyfikacje nie spotkały listy giełdowych maruderów. Analitycy w dalszym ciągu są zdania, że spadać będą notowania ATT (GRUPAAZOTY), ERB (ERBUD), ING (INGBSK), CIG (CIGAMES), PGE oraz TPE (TAURONPE). Po ogłoszeniu nowej strategii i informacji o prognozach zarządu na 2018-20, zestawienie opuścił jednak CMP (COMP).