Ronson Development SE odnotował 3,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 5,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny RON (RONSON) wyniósł 7,03 mln zł wobec 10,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 80,21 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 110,12 mln zł rok wcześniej.

"Marża brutto za okres trzech miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku wyniosła 13,2% wobec 16,9% w analogicznym okresie zakończonym dnia 31 marca 2017 roku. Większość przychodów oraz kosztu własnego sprzedaży (a zatem również marży brutto) rozpoznanych w okresie trzech miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2018 roku dotyczyła projektów mniej zyskownych, niż projekty przekazane klientom w okresie trzech miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2017 roku. Z drugiej strony, w porównaniu do całkowitej marży brutto na poziomie 17,0%, gdzie wynik w ramach wspólnego przedsięwzięcia prezentowany jest metodą konsolidacji pełnej, różnica jest nieznacząca" - czytamy w raporcie. 

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.