Akcjonariusze PWX (POLWAX) zdecydują 6 czerwca o niewypłacanie dywidendy z zysku za 2017 rok i przeznaczeniu 17,2 mln zł zysku netto na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał opublikowanych przez spółkę. 

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Polwax [...] postanawia: Zysk netto spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 17 210 749,85 zł. przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.