Muzeum Historii Polski w Warszawie wybrało ofertę BDX (BUDIMEX) jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na Budowę Muzeum Historii Polski w Warszawie, podała spółka. Wartość oferty: 459,74 mln zł netto.

"Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy. Termin zakończenia robót: 990 dni licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy. Okres gwarancji: 60 miesięcy" - czytamy w komunikacie.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2017 r. spółka miała 6,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.