Grupa PZU analizuje możliwości akwizycyjne w takich obszarach, jak zdrowie i zarządzanie aktywami. PZU chce zachować bufor kapitałowy, który pozwoli na sfinansowanie tych transakcji przy jednoczesnym dynamicznym rozwoju organicznym oraz zachowaniu zdolności do wypłaty dywidendy wyższej r/r w kolejnym roku, wynika ze słów prezesa Pawła Surówki. 

"Grupa cały czas analizuje możliwości akwizycyjne, które byłyby zgodne z jej strategią. Na razie nie mamy żadnej pojedynczej transakcji, którą moglibyśmy zakomunikować, ale w tych obszarach strategicznych, jak zarządzanie aktywami, zdrowie cały czas patrzymy na możliwości i one są na tyle poważne, że jeśli miałyby się one zmaterializować w tym roku (przy progu 200%, który chcemy utrzymać) wówczas potrzebny nam będzie bufor bezpieczeństwa i to jest to 5%, który zatrzymaliśmy, by sfinansować te transakcje" - powiedział Surówka podczas konferencji prasowej. 

"Te 5% odnosimy do naszej polityki dywidendowej, w której zapisaliśmy, że wobec braku projektów M&A dywidenda będzie wynosić 80% naszego wyniku. W tym momencie to, co proponujemy to niespełna 75% dywidendy - ona odnosi się do wyniku podmiotu dominujcego" - powiedział także. 

Dodał, że dzięki temu grupa będzie miała dość kapitału, by sfinansować wzrost w działalności biznesowej i innowacjach i zaproponować inwestorom wyższą dywidendę na akcję, licząc r/r. 

"Po skali zatrzymanego wyniku widać, że to nie są gigantyczne transakcje. Ale gdyby wszystko się zmaterializowało, [...] to wówczas ten bufor kapitałowy jest wskazany" - powiedział prezes. 

Surówka podkreślił, że PZU pamięta o zobowiązaniu wobec inwestorów dotyczącym zwiększania kwoty dywidendy na akcję rok do roku. 

"Staramy się, by kwota na dywidendę w kolejnym roku była wyższa niż w roku poprzednim. W tym roku dotrzymaliśmy słowa - dywidenda wzrosła z 1,4 zł do 2,5 zł i chcemy to zachować w kolejnych latach" - wskazał prezes. 

Surówka powiedział, że w zakresie zarządzania aktywami grupa stawia zarówno na rozwój organiczny, ale też przejęcia. 

"Nasz plan jest taki, by rosnąć poprzez działania M&A, ale i organicznie. Mniej więcej w połowie tego roku będziemy gotowi, by ogłosić zupełnie nowe otwarcie w tym segmencie. Chcemy dać odpowiedź na inwestycje pasywne i liczymy, że to się przełoży na wyższą sprzedaż. Patrzymy też na wszelkie możliwości, które daje rynek jeśli chodzi o konsolidację - także poza Polską" - podkreślił. 

Wskazał, że wyniki sprzedażowe TFI są poniżej oczekiwań grupy, ale co jakiś czas spółka pozyskuje nowych zarządzających, przygotowuje także nowości ofertowe. 

Jak poinformował prezes PZU Życie Roman Pałac, w segmencie zdrowie w tym grupa planuje kolejne działania konsolidacyjne. 

"Przekroczyliśmy 60 placówek własnych. W ten biznes mocno inwestujemy. Zakładamy, że na aktywną akwizycję M&A będziemy nadal stawiać w rozwoju tego kawałka biznesu" - powiedział prezes PZU Życie.  

"Czeka nas nie jedna akwizycja w tym roku. W I kw. zakończyliśmy zakup kolejnej placówki w Częstochowie, będziemy nadal budowali fizyczną obecność w kolejnych miastach" - dodał. 

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.