Skonsolidowany zysk netto ESS (ESSYSTEM) spadł o 51% r/r do ok. 0,36 mln zł w I kw. 2018 r. podała spółka powołując się na wstępne dane. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 41,7 mln zł, co oznacza 1,5% wzrostu r/r, a zysk operacyjny wyniósł ok. 0,19 mln zł, co oznacza 69% spadku r/r, podano w komunikacie.

"Za zmiany na poziomie skonsolidowanego zysku operacyjnego odpowiadają w głównej mierze: wzrost przychodów ze sprzedaży, wzrost marży i pozytywny wynik z pozostałej działalności operacyjnej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto wyniosła wstępnie ok. 1,6 mln zł, przychody ze sprzedaży wyniosły 41,7 mln zł, a zysk operacyjny EBIT -1,7 mln zł.

"Za zmiany w poziomie jednostkowego zysku operacyjnego odpowiadają w głównej mierze: wzrost przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym, wzrost marży przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych - pochodna udziału w targach Light&Building we Frankfurcie i wzrostu kosztów wynagrodzeń wynikającego ze wzrostu zatrudnienia" - czytamy również.

ES-System planuje opublikować skonsolidowany raport za I kwartał 2018 r. 24 maja br.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.