Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Akcjonariusze Enei zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2017 rok

Udostępnij

Akcjonariusze Enei zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 czerwca o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na zwiększenie kapitałów rezerwowych, wynika z projektów na walne zgromadzenie.

"Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie 1 813 324 tys. zł w następujący sposób: 100% zysku netto, tj. 1 813 324 tys. zł na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji" - czytamy w projekcie.

ENA (ENEA) odnotowała 1 070,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 784,39 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 1 813,32 mln zł wobec 620,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+