Akcjonariusze PWX (POLWAX) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Polwax S.A. [...] postanawia: zysk netto spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 17 210 749,85 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki" – czytamy w uchwale.

Polwax odnotował 17,21 mln zł zysku netto w 2017 r. wobec 20,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.